Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Príprava na skúšku

Úloha č. 1: Iterátor pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2: Nezávislé množiny hrán pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3: Topologické usporiadania pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4: Úplné vrcholové farbenia pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 11

Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 10

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 8

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 7

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 7 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 6

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 5

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 7 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 4

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 3

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 2

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 1

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Predchádzajúce úlohy

Test č. 4 (24. apríla 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  6b. 2023-04-24 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  7b. 2023-04-24 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  5b. 2023-04-24 16:20:00

Test č. 3 (3. apríla 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  5b. 2023-04-03 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  5b. 2023-04-03 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  8b. 2023-04-03 16:20:00

Test č. 2 (20. marca 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  7b. 2023-03-20 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  4b. 2023-03-20 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  7b. 2023-03-20 16:20:00

Test č. 1 (6. marca 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  4b. 2023-03-06 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  7b. 2023-03-06 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  Node.java  7b. 2023-03-06 16:20:00

Domáce úlohy

Domáca úloha č. 1 pdf  kostra  4b. 2023-03-13 09:50:00
Domáca úloha č. 2 pdf  4b. 2023-03-27 09:50:00
Domáca úloha č. 3 pdf  kostra  4b. 2023-04-12 09:50:00
Domáca úloha č. 4 pdf  kostra  4b. 2023-04-24 09:50:00

Bonusové domáce úlohy

Bonusová domáca úloha č. 1 pdf  2b. 2023-02-27 14:50:00
Bonusová domáca úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2023-04-03 14:50:00