Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Domáce úlohy

Domáca úloha č. 2 pdf  4b. 2023-03-27 09:50:00

Cvičenia č. 6

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 5

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 7 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 4

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 3

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 2

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Cvičenia č. 1

Úloha č. 1 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2023-06-23 23:59:00

Predchádzajúce úlohy

Test č. 2 (20. marca 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  7b. 2023-03-20 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  4b. 2023-03-20 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  7b. 2023-03-20 16:20:00

Test č. 1 (6. marca 2023)

Úloha č. 1 pdf  kostra  4b. 2023-03-06 16:20:00
Úloha č. 2 pdf  7b. 2023-03-06 16:20:00
Úloha č. 3 pdf  Node.java  7b. 2023-03-06 16:20:00

Domáce úlohy

Domáca úloha č. 1 pdf  kostra  4b. 2023-03-13 09:50:00

Bonusové domáce úlohy

Bonusová domáca úloha č. 1 pdf  2b. 2023-02-27 14:50:00