Zoznam úloh

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 11

Príklad 1, podstromy pdf  cpp  3b. 2022-12-13 22:00:00
Príklad 2, vytvor strom pdf  cpp  3b. 2022-12-13 22:00:00

Cvičenia 10

Príklad 1 rozcvička, výška pdf  cpp  zip  3b. 2022-11-29 13:00:00
Príklad 2, dĺžka pdf  cpp  3b. 2022-12-06 11:30:00
Príklad 3, výrazy pdf  4b. 2022-12-06 11:30:00

Cvičenia 9

Príklad 1 rozcvička, pozliepaj pdf  zip  3b. 2022-11-22 13:00:00
Príklad 2, sucet pdf  zip  3b. 2022-11-29 11:30:00
Príklad 3, jazyk pdf  zip  4b. 2022-11-29 11:30:00

Cvičenia 8

Príklad 1 rozcvička, rozdeľ pdf  cpp  2b. 2022-11-15 13:00:00
Príklad 2, kruh pdf  cpp  3b. 2022-11-22 11:30:00
Príklad 3, duplikuj pdf  cpp  3b. 2022-11-22 11:30:00
Príklad 4 bonus, bloom pdf  cpp  2b. 2022-11-22 11:30:00

Cvičenia 7

Príklad 1, nuly pdf  cpp  1b. 2022-11-08 13:00:00
Príklad 2, cifry pdf  3b. 2022-11-15 11:30:00
Príklad 3, zmenšovanie pdf  cpp  zip  3b. 2022-11-15 11:30:00
Príklad 4, riadky pdf  cpp  3b. 2022-11-15 11:30:00
Príklad 5 rozcvička bonus, konjukcia pdf  1b. 2022-11-11 14:40:00

Cvičenia 6

Príklad 1 rozcvička, postupnosti pdf  cpp  2b. 2022-10-25 13:00:00
Príklad 2, čísla pdf  cpp  zip  2b. 2022-11-08 11:30:00
Príklad 3, znaky pdf  zip  3b. 2022-11-08 11:30:00
Príklad 4, kaktus pdf  cpp  3b. 2022-11-08 11:30:00
Príklad 4 bonus, kaktus 2 pdf  cpp  2b. 2022-11-08 11:30:00
Príklad 5, merge pdf  cpp  zip  3b. 2022-11-08 11:30:00

Cvičenia 5

Príklad 1 rozcvička, vynechaj pdf  1b. 2022-10-18 13:00:00
Príklad 2, počet pdf  zip  2b. 2022-10-25 11:30:00
Príklad 3, anagramy pdf  zip  2b. 2022-10-25 11:30:00
Príklad 4, substitúcia pdf  cpp  3b. 2022-10-25 11:30:00
Príklad 5, binárne pdf  cpp  2b. 2022-10-25 11:30:00
Príklad 6 rozcvička bonus, štvorec pdf  cpp  1b. 2022-10-21 14:40:00

Cvičenia 4

Príklad 1 rozcvička, poradie pdf  2b. 2022-10-11 13:00:00
Príklad 2, rozdiel pdf  2b. 2022-10-18 11:30:00
Príklad 3, faktoriál pdf  cpp  4b. 2022-10-18 11:30:00
Príklad 4, triedenie pdf  cpp  zip  2b. 2022-10-18 11:30:00
Príklad 5 bonus, preteky pdf  1b. 2022-10-18 11:30:00

Cvičenia 3

Príklad 1 rozcvička, trojuholník pdf  cpp  1b. 2022-10-04 13:00:00
Príklad 2, dokonalosť pdf  cpp  2b. 2022-10-11 11:30:00
Príklad 3, zlomky pdf  cpp  3b. 2022-10-11 11:30:00
Príklad 4, kocka pdf  2b. 2022-10-11 11:30:00
Príklad 5, rozklad pdf  2b. 2022-10-11 11:30:00

Cvičenia 2

Príklad 1 rozcvička, faktoriál pdf  2b. 2022-09-27 13:00:00
Príklad 2, deliteľnosť pdf  2b. 2022-10-04 11:30:00
Príklad 3, štvorec pdf  2b. 2022-10-04 11:30:00
Príklad 4, trojuholník pdf  2b. 2022-10-04 11:30:00
Príklad 5, gcd pdf  2b. 2022-10-04 11:30:00
Príklad 6 (bonus), obrázok pdf  1b. 2022-10-04 11:30:00

Cvičenia 1

Príklad 1 rozcvička, súčet pdf  1b. 2022-09-20 13:00:00
Príklad 2, odzadu pdf  2b. 2022-09-27 11:30:00
Príklad 3, zdražovanie pdf  2b. 2022-09-27 11:30:00
Príklad 4, kladné pdf  1b. 2022-09-27 11:30:00
Príklad 5, menší pdf  2b. 2022-09-27 11:30:00
Príklad 6, najmenší pdf  2b. 2022-09-27 11:30:00

Domáce úlohy

DÚ 1, pošty pdf  zip  10b. 2022-10-24 22:00:00
DÚ 2, závažia pdf  zip  10b. 2022-11-14 22:00:00
DÚ 2b, závažia 2 pdf  3b. 2022-11-14 22:00:00
DÚ 3, editor pdf  zip  10b. 2022-12-05 22:00:00

Tréning na skúšku

Tréning 1a, značky (rozcvička) pdf  zip  4b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 1b, pexeso (bonus) pdf  zip  1b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 1c, preteky (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 1d, terén (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 2a, quadtree (bonus) pdf  cpp  zip  1b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 2b, slová (bonus) pdf  cpp  zip  1b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 2c, premenné (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2023-01-08 22:00:00
Tréning 2d, vyfarbovanie (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2023-01-08 22:00:00