Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Domáce úlohy

DÚ 3, človeče pdf  zip  10b. 2023-12-05 22:00:00

Tréning na skúšku

Tréning 1b, pexeso (bonus) pdf  zip  1b. 2024-01-11 22:00:00
Tréning 1c, preteky (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2024-01-11 22:00:00
Tréning 1d, terén (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2024-01-11 22:00:00
Tréning 2a, quadtree (bonus) pdf  cpp  zip  1b. 2024-01-11 22:00:00
Tréning 2c, premenné (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2024-01-11 22:00:00
Tréning 2d, vyfarbovanie (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2024-01-11 22:00:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 11

Príklad 1 rozcvička, pohoria pdf  3b. 2023-11-28 16:20:00
Príklad 2, zhodné pdf  cpp  2b. 2023-12-04 22:00:00
Príklad 3, postfix pdf  cpp  3b. 2023-12-04 22:00:00
Príklad 4, záporné pdf  cpp  2b. 2023-12-04 22:00:00

Cvičenia 10

Príklad 1 rozcvička, pridaj pdf  zip  3b. 2023-11-21 16:20:00
Príklad 2, výrazy pdf  3b. 2023-11-27 22:00:00
Príklad 3, porovnaj pdf  zip  4b. 2023-11-27 22:00:00
Príklad 4 bonus, šifra pdf  zip  3b. 2023-11-27 22:00:00

Cvičenia 9

Príklad 1 rozcvička, vlož pdf  cpp  2b. 2023-11-14 22:00:00
Príklad 2, nuly pdf  cpp  3b. 2023-11-20 22:00:00
Príklad 3, skratky pdf  cpp  3b. 2023-11-20 22:00:00
Príklad 3, skratky 2, bonus pdf  cpp  2b. 2023-11-20 22:00:00

Cvičenia 8

Príklad 1, riadky pdf  cpp  2b. 2023-11-13 22:00:00
Príklad 2, duplikáty pdf  3b. 2023-11-13 22:00:00
Príklad 3, matica pdf  cpp  4b. 2023-11-13 22:00:00

Cvičenia 7

Príklad 1 rozcvička, reťazce pdf  cpp  2b. 2023-10-31 16:20:00
Príklad 2, quicksort pdf  cpp  zip  2b. 2023-11-06 22:00:00

Cvičenia 6

Príklad 1 rozcvička, postupnosti pdf  cpp  2b. 2023-10-24 16:20:00
Príklad 2, slová pdf  2b. 2023-10-30 22:00:00
Príklad 3, slová 2 pdf  3b. 2023-10-30 22:00:00
Príklad 4, fraktál pdf  cpp  3b. 2023-10-30 22:00:00
Príklad 4 bonus, fraktál 2 pdf  2b. 2023-10-30 22:00:00

Cvičenia 5

Príklad 1 rozcvička, čiarky pdf  1b. 2023-10-17 16:20:00
Príklad 2, najmenší pdf  2b. 2023-10-23 22:00:00
Príklad 3, palindróm pdf  cpp  2b. 2023-10-23 22:00:00
Príklad 4, zdvoj pdf  cpp  3b. 2023-10-23 22:00:00
Príklad 5, zátvorky pdf  cpp  2b. 2023-10-23 22:00:00
Príklad 6 rozcvička bonus, umocnenie pdf  cpp  1b. 2023-10-20 14:40:00

Cvičenia 4

Príklad 1 rozcvička, záporné pdf  2b. 2023-10-10 16:20:00
Príklad 2, dátum pdf  2b. 2023-10-16 22:00:00
Príklad 3, duplikáty pdf  2b. 2023-10-16 22:00:00
Príklad 4, sčítanie pdf  cpp  4b. 2023-10-16 22:00:00
Príklad 5 bonus, delitele pdf  1b. 2023-10-16 22:00:00

Cvičenia 3

Príklad 1 rozcvička, faktoriál pdf  cpp  1b. 2023-10-03 16:20:00
Príklad 2, kombinácie pdf  cpp  2b. 2023-10-09 22:00:00
Príklad 3, kocka pdf  2b. 2023-10-09 22:00:00
Príklad 4, cifry pdf  cpp  3b. 2023-10-09 22:00:00
Príklad 5, usporiadaj pdf  2b. 2023-10-09 22:00:00

Cvičenia 2

Príklad 1 rozcvička, mocniny pdf  2b. 2023-09-26 16:20:00
Príklad 2, nepárne pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 3, štvorec pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 4, štvorec 2 pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 5, obdĺžnik pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00

Cvičenia 1

Príklad 1 rozcvička, súčet pdf  1b. 2023-09-19 16:20:00
Príklad 2, dátum pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 3, obdĺžnik pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 4, kladné pdf  1b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 5, časy pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 6, zlomok pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00

Domáce úlohy

DÚ 1, okná pdf  zip  10b. 2023-10-24 22:00:00
DÚ 2, vysielače pdf  zip  10b. 2023-11-14 22:00:00