Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Cvičenia 2

Príklad 2, nepárne pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 3, štvorec pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 4, štvorec 2 pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00
Príklad 5, obdĺžnik pdf  2b. 2023-10-02 22:00:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 2

Príklad 1 rozcvička, mocniny pdf  2b. 2023-09-26 16:20:00

Cvičenia 1

Príklad 1 rozcvička, súčet pdf  1b. 2023-09-19 16:20:00
Príklad 2, dátum pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 3, obdĺžnik pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 4, kladné pdf  1b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 5, časy pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00
Príklad 6, zlomok pdf  2b. 2023-09-25 22:00:00