Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Príprava na skúšku

Úloha č. 1: Iterátor pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2: Nezávislé množiny hrán pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3: Topologické usporiadania pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4: Úplné vrcholové farbenia pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5: Tetivy pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 13

Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 12

Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 11

Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 10

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úlohy na JavaFX pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 9

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 8

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 7 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 6

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 5

Úloha č. 1 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 7 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 4

Úloha č. 1 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 3

Úloha č. 1 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 2

Úloha č. 1 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Cvičenia č. 1

Úloha č. 1 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 2 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 3 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 4 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 5 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00
Úloha č. 6 pdf  0b. 2024-06-28 23:59:00

Predchádzajúce úlohy

Test č. 6 (14. mája 2024)

Úloha č. 1 pdf  kostra  3b. 2024-05-14 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-05-14 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  4b. 2024-05-14 11:20:00

Test č. 5 (7. mája 2024)

Úloha č. 1 pdf  kostra  3b. 2024-05-07 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-05-07 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  4b. 2024-05-07 11:20:00

Test č. 4 (30. apríla 2024)

Úloha č. 1 pdf  kostra  3b. 2024-04-30 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-04-30 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  4b. 2024-04-30 11:20:00

Test č. 3 (16. apríla 2024)

Úloha č. 1 pdf  kostra  3b. 2024-04-16 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-04-16 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  kostra  4b. 2024-04-16 11:20:00

Test č. 2 (26. marca 2024)

Úloha č. 1 pdf  3b. 2024-03-26 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-03-26 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  4b. 2024-03-26 11:20:00

Test č. 1 (12. marca 2024)

Úloha č. 1 pdf  3b. 2024-03-12 11:20:00
Úloha č. 2 pdf  kostra  3b. 2024-03-12 11:20:00
Úloha č. 3 pdf  4b. 2024-03-12 11:20:00

Domáce úlohy

Domáca úloha č. 1 pdf  kostra  7b. 2024-03-26 09:50:00
Domáca úloha č. 2 pdf  kostra  7b. 2024-04-30 09:50:00
Domáca úloha č. 3 pdf  6b. 2024-05-14 09:50:00

Bonusové domáce úlohy

Bonusová domáca úloha č. 1 pdf  2b. 2024-03-05 09:50:00
Bonusová domáca úloha č. 2 pdf  kostra  2b. 2024-04-16 09:50:00