Cvičenia 1, Príklad 1 rozcvička, súčet

Termín odovzdania 2019-09-24 14:40:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf