Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Projekt, zápočtové úlohy

Zápočet 2a pdf  java  zip  6b. 2020-05-27 22:00:00
Zápočet 2b txt  5b. 2020-05-27 22:00:00
Zápočet 2c txt  4b. 2020-05-27 22:00:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia - rozcvičky

Cvičenia 15 - matica pdf  java  10b. 2020-02-26 13:55:00

Cvičenia

Cvičenia 14 - matica (bonus) pdf  1b. 2020-02-19 22:00:00
Cvičenia 14 - znaky (bonus) pdf  zip  1b. 2020-02-19 22:00:00
Cvičenia 16 - stromy (bonus) pdf  java  1b. 2020-03-04 14:40:00
Cvičenia 17 - matica (bonus) pdf  java  zip  1b. 2020-03-17 22:00:00
Cvičenia 17 - scanner (bonus) pdf  java  zip  1b. 2020-03-17 22:00:00
Cvičenia 18 - slovník pdf  java  zip  2b. 2020-03-24 22:00:00
Cvičenia 18 - iterátor pdf  java  zip  2b. 2020-03-24 22:00:00
Cvičenia 18 - zlomky (bonus) pdf  java  zip  1b. 2020-03-24 22:00:00
Cvičenia 19 - JavaFX pdf  java  3b. 2020-03-31 22:00:00
Cvičenia 20 - kruhy pdf  java  3b. 2020-04-07 22:00:00
Cvičenia 22 - zdvojenie pdf  java  2b. 2020-05-05 22:00:00
Cvičenia 22 - Eulerov ťah pdf  java  2b. 2020-05-05 22:00:00
Cvičenia 22 - Cesty pdf  java  java  2b. 2020-05-05 22:00:00
Cvičenia 23 - cykly pdf  java  3b. 2020-05-12 22:00:00

Domáce úlohy

DÚ5 - stvorec pdf  zip  10b. 2020-02-26 22:00:00
DÚ6 - anagramy pdf  zip  java  txt  10b. 2020-03-11 22:00:00
DÚ7 - roboti pdf  vstupy  kostra  doc  15b. 2020-03-25 22:00:00
DÚ8(a) - počítadlá pdf  java  hava  5b. 2020-04-08 22:00:00
DÚ8(b) - testovanie pdf  10b. 2020-04-08 22:00:00

Projekt, zápočtové úlohy

Projekt pdf  20b. 2020-04-29 22:00:00
Zápočet 1a pdf  zip  zip  video  5b. 2020-05-20 22:00:00
Zápočet 1b txt  5b. 2020-05-20 22:00:00
Zápočet 1c txt  5b. 2020-05-20 22:00:00