Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Domáce úlohy

DÚ7 - roboti pdf  vstupy  kostra  doc  15b. 2018-03-28 22:00:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia - rozcvičky

Cvičenia 14 - matica pdf  java  10b. 2018-02-28 08:55:00
Cvičenia 16 - zásobník pdf  java  10b. 2018-03-14 09:00:00

Cvičenia - bonusy

Cvičenia 13 - transponuj pdf  1b. 2018-02-21 22:00:00
Cvičenia 17 - iterátor pdf  java  1b. 2018-03-21 22:00:00

Domáce úlohy

DÚ5 - bludisko pdf  10b. 2018-02-28 22:00:00
DÚ6 - korytnačky pdf  zip  10b. 2018-03-14 22:00:00