Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Cvičenia 5

Príklad 2, najmenší pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 3, anagramy pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 4, vytvor pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00

Domáce úlohy

DÚ 1, Pošty pdf  zip  10b. 2019-10-25 22:00:00

Pokročilí

DÚ pre pokročilých, rýchlostné txt  0b. 2019-12-20 23:59:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 5

Príklad 1 rozcvička, čiarky pdf  2b. 2019-10-22 14:40:00

Cvičenia 4

Príklad 1 rozcvička, záporné pdf  2b. 2019-10-15 14:40:00
Príklad 2, dátum pdf  2b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 3, sčítanie pdf  cpp  3b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 4, zlomky pdf  cpp  3b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 5 bonus, preteky pdf  1b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 6 rozcvička bonus, čo chýba pdf  1b. 2019-10-18 14:40:00

Cvičenia 3

Príklad 1 rozcvička, faktoriál pdf  cpp  2b. 2019-10-08 14:40:00
Príklad 2, cifry pdf  cpp  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 3, párne pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 4, vybrané pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 5, usporiadaj pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00

Cvičenia 2

Príklad 1 rozcvička, mocniny pdf  1b. 2019-10-01 14:40:00
Príklad 2, nepárne pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 3, štvorec pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 4, štvorec 2 pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 5, GCD pdf  3b. 2019-10-08 13:10:00

Cvičenia 1

Príklad 1 rozcvička, súčet pdf  1b. 2019-09-24 14:40:00
Príklad 2, zdražovanie pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 3, kváder pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 4, kladné pdf  1b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 5, menší pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 6, zlomok pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00