Zoznam úloh

Predchádzajúce úlohy

Tréning na skúšku

Tréning 1a, Pexeso (bonus) pdf  zip  2b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 2c, Výrazy (bonus) pdf  cpp  zip  2b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 1b, Preteky (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 1c, Preteky 2 (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 2a, Lexikografický strom (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 2b, Výrazy s premennými (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2017-12-22 22:00:00
Tréning 2d, Vyfarbovanie (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2017-12-22 22:00:00

Cvičenia 11

Rozcvička 2, Vytvor strom pdf  cpp  1b. 2017-12-18 13:50:00
Rozcvička 1, Dvojičky pdf  cpp  3b. 2017-12-12 16:20:00
Príklad 1, Premenná pdf  cpp  3b. 2017-12-19 14:50:00
Príklad 2, Výskyty pdf  cpp  4b. 2017-12-19 14:50:00

Cvičenia 10

Rozcvička 2, Dĺžka radu pdf  cpp  1b. 2017-12-11 13:50:00
Rozcvička 1, Zásobník a rad pdf  cpp  2b. 2017-12-05 16:20:00
Príklad 1, Najväčší ostrov pdf  cpp  4b. 2017-12-12 14:50:00
Príklad 2, Postfix na infix pdf  cpp  4b. 2017-12-12 14:50:00
Príklad 3, Infix na postfix (bonus) pdf  cpp  2b. 2017-12-12 14:50:00

Cvičenia 9

Rozcvička 2, Kruhový zoznam pdf  cpp  1b. 2017-12-04 13:50:00
Rozcvička 1, Vyhoď nuly pdf  cpp  3b. 2017-11-29 22:00:00
Príklad 1, Skopíruj pdf  cpp  3b. 2017-12-05 14:50:00
Príklad 2, Zips pdf  cpp  4b. 2017-12-05 14:50:00
Príklad 3, Obojsmerne (bonus) pdf  cpp  2b. 2017-12-05 14:50:00

Cvičenia 8

Rozcvička 2, Google pdf  zip  1b. 2017-11-27 13:50:00
Rozcvička 1, Výrazy pdf  3b. 2017-11-21 16:20:00
Príklad 1, Skráť riadky pdf  3b. 2017-11-28 14:50:00
Príklad 2, Porovnaj súbory pdf  zip  4b. 2017-11-28 14:50:00
Príklad 3, Šifra (bonus) pdf  zip  2b. 2017-11-28 14:50:00

Cvičenia 7

Rozcvička 2, Súčet matíc pdf  1b. 2017-11-20 13:50:00
Rozcvička 1, Prázdne riadky pdf  cpp  2b. 2017-11-14 16:20:00
Príklad 1, 2d vektor pdf  cpp  5b. 2017-11-21 14:50:00
Príklad 2, Duplikáty pdf  3b. 2017-11-21 14:50:00
Príklad 3, Otoč (bonus) pdf  cpp  2b. 2017-11-21 14:50:00

Cvičenia 6

Rozcvička 1, Palindróm pdf  cpp  3b. 2017-11-07 16:20:00
Rozcvička 2, Veľké písmená pdf  1b. 2017-11-13 13:50:00
Príklad 1, Merge pdf  cpp  3b. 2017-11-14 14:50:00
Príklad 2, Zdvoj pdf  cpp  2b. 2017-11-14 14:50:00
Príklad 3, Najmenší pdf  2b. 2017-11-14 14:50:00

Cvičenia 5

Rozcvička 1, Binárny zápis pdf  3b. 2017-10-24 16:20:00
Rozcvička 2, Nerekurzívne pdf  cpp  1b. 2017-11-06 13:50:00
Príklad 1, Veľký súčet pdf  cpp  3b. 2017-11-07 14:50:00
Príklad 1 bonus, Veľký súčet rýchlo pdf  1b. 2017-11-07 14:50:00
Príklad 2, Podmnožiny pdf  cpp  4b. 2017-11-07 14:50:00
Príklad 3 bonus, Hanoj pdf  cpp  2b. 2017-11-07 14:50:00

Cvičenia 4

Rozcvička 2, Čo chýba pdf  1b. 2017-10-23 13:50:00
Rozcvička 1, Je utriedená? pdf  2b. 2017-10-17 16:20:00
Príklad 1, Zlomky pdf  cpp  3b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 2, Rekurzívne umocňovanie pdf  cpp  2b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 3, Sčítanie pdf  cpp  3b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 4 bonus, Skupiny rovnakých pdf  1b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 5 bonus, Bubble Sort pdf  cpp  zip  2b. 2017-10-24 14:50:00

Cvičenia 3

Rozcvička 1, Faktoriál pdf  cpp  2b. 2017-10-10 16:20:00
Rozcvička 2, Párne-nepárne pdf  1b. 2017-10-16 13:50:00
Príklad 1, Cifry pdf  cpp  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 1 bonus, Cifry 2 pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 2, Súčet menších pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 3, Počet najmenších pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 4, Rozdiel pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00

Cvičenia 2

Rozcvička 2, Čísla pdf  1b. 2017-10-09 13:50:00
Rozcvička 1, Rovnaké pdf  1b. 2017-10-03 16:20:00
Príklad 1, Najmenší pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 1 bonus, Prostredný pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 2, Cykly sú super pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 3, Obdĺžnik pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 4, Trojuholník pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 4 bonus, Pyramída pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 5, GCD pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00

Cvičenia 1

Príklad 1 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00
Príklad 2 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00
Príklad 3 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00

Domáce úlohy

DÚ 1, Pošty pdf  zip  10b. 2017-10-23 22:00:00
DÚ 2, Fraktál pdf  cpp  10b. 2017-11-06 22:00:00
DÚ 3, Krabice pdf  zip  10b. 2017-11-20 22:00:00
DÚ 4, Človeče pdf  zip  10b. 2017-12-04 22:00:00

Pokročilí

DÚ pre pokročilých, rýchlostné txt  0b. 2017-12-22 23:59:59