Zoznam úloh

Aktuálne úlohy

Cvičenia 4

Príklad 1, Zlomky pdf  cpp  3b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 2, Rekurzívne umocňovanie pdf  cpp  2b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 3, Sčítanie pdf  cpp  3b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 4 bonus, Skupiny rovnakých pdf  1b. 2017-10-24 14:50:00
Príklad 5 bonus, Bubble Sort pdf  cpp  zip  2b. 2017-10-24 14:50:00

Domáce úlohy

DÚ 2, Fraktál pdf  cpp  10b. 2017-11-06 22:00:00

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 4

Rozcvička 2, Čo chýba pdf  1b. 2017-10-23 13:50:00
Rozcvička 1, Je utriedená? pdf  2b. 2017-10-17 16:20:00

Cvičenia 3

Rozcvička 1, Faktoriál pdf  cpp  2b. 2017-10-10 16:20:00
Rozcvička 2, Párne-nepárne pdf  1b. 2017-10-16 13:50:00
Príklad 1, Cifry pdf  cpp  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 1 bonus, Cifry 2 pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 2, Súčet menších pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 3, Počet najmenších pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00
Príklad 4, Rozdiel pdf  2b. 2017-10-17 14:50:00

Cvičenia 2

Rozcvička 1, Rovnaké pdf  1b. 2017-10-03 16:20:00
Rozcvička 2, Čísla pdf  1b. 2017-10-09 13:50:00
Príklad 1, Najmenší pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 1 bonus, Prostredný pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 2, Cykly sú super pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 3, Obdĺžnik pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 4, Trojuholník pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 4 bonus, Pyramída pdf  1b. 2017-10-10 14:50:00
Príklad 5, GCD pdf  2b. 2017-10-10 14:50:00

Cvičenia 1

Príklad 1 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00
Príklad 2 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00
Príklad 3 pdf  0b. 2017-10-03 14:50:00

Domáce úlohy

DÚ 1, Pošty pdf  zip  10b. 2017-10-23 22:00:00

Pokročilí

DÚ pre pokročilých, rýchlostné txt  0b. 2017-10-09 23:59:59