Zoznam úloh

Predchádzajúce úlohy

Cvičenia 12

Príklad 1 rozcvička, počet malých pdf  cpp  3b. 2019-12-10 14:40:00
Príklad 2, počty pdf  cpp  3b. 2019-12-17 13:10:00
Príklad 3, vytvor strom pdf  cpp  4b. 2019-12-17 13:10:00

Tréning na skúšku

Tréning 1a, Terén (rozcvička) pdf  zip  4b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 1b, Pexeso (bonus) pdf  zip  1b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 1c, Preteky (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 1d, Editor (nebodovaný) pdf  zip  0b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 2a, Quadtree (bonus) pdf  cpp  zip  1b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 2b, Výrazy s premennými (bonus) pdf  cpp  zip  1b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 2c, Lexikografický strom (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2020-01-07 22:00:00
Tréning 2d, Vyfarbovanie (nebodovaný) pdf  cpp  zip  0b. 2020-01-07 22:00:00

Cvičenia 11

Príklad 1 rozcvička, podstromy pdf  cpp  3b. 2019-12-03 14:40:00
Príklad 2, výrazy pdf  4b. 2019-12-10 13:10:00
Príklad 3, pohoria pdf  3b. 2019-12-10 13:10:00
Príklad 4, premenná pdf  cpp  2b. 2019-12-10 13:10:00

Cvičenia 10

Príklad 1 rozcvička, vlož pdf  cpp  2b. 2019-11-26 14:40:00
Príklad 2, zásobník a rad pdf  cpp  2b. 2019-12-03 13:10:00
Príklad 3, vyhoď nuly pdf  cpp  3b. 2019-12-03 13:10:00
Príklad 4, kruhový zoznam pdf  cpp  3b. 2019-12-03 13:10:00

Cvičenia 9

Príklad 1 rozcvička, pridaj pdf  zip  3b. 2019-11-19 14:40:00
Príklad 2, výrazy pdf  3b. 2019-11-26 13:10:00
Príklad 3, porovnaj pdf  zip  4b. 2019-11-26 13:10:00
Príklad 4 bonus, šifra pdf  zip  3b. 2019-11-26 13:10:00

Cvičenia 8

Príklad 1 rozcvička, priemer pdf  cpp  1b. 2019-11-12 14:40:00
Príklad 2, duplikáty pdf  3b. 2019-11-19 13:10:00
Príklad 3, rovnaké pdf  cpp  3b. 2019-11-19 13:10:00
Príklad 4, zoznam pdf  cpp  3b. 2019-11-19 13:10:00
Príklad 5 bonus, zoznam 2 pdf  cpp  2b. 2019-11-19 13:10:00
Príklad 6 rozcvička bonus, súčet pdf  1b. 2019-11-15 14:40:00

Cvičenia 7

Príklad 1 rozcvička, nerekurzívne pdf  cpp  2b. 2019-11-05 14:40:00
Príklad 2, reťazce pdf  cpp  2b. 2019-11-12 13:10:00
Príklad 3, merge pdf  cpp  3b. 2019-11-12 13:10:00
Príklad 4, obdĺžnik pdf  3b. 2019-11-12 13:10:00

Cvičenia 6

Príklad 1 rozcvička, postupnosti pdf  cpp  2b. 2019-10-29 14:40:00
Príklad 2, slová pdf  2b. 2019-11-05 13:10:00
Príklad 3, slová 2 pdf  2b. 2019-11-05 13:10:00

Cvičenia 5

Príklad 1 rozcvička, čiarky pdf  2b. 2019-10-22 14:40:00
Príklad 2, najmenší pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 3, anagramy pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 4, vytvor pdf  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 5, postupnosť pdf  cpp  2b. 2019-10-29 13:10:00
Príklad 6 rozcvička bonus, umocnenie pdf  cpp  1b. 2019-10-25 22:00:00

Cvičenia 4

Príklad 1 rozcvička, záporné pdf  2b. 2019-10-15 14:40:00
Príklad 2, dátum pdf  2b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 3, sčítanie pdf  cpp  3b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 4, zlomky pdf  cpp  3b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 5 bonus, preteky pdf  1b. 2019-10-22 13:10:00
Príklad 6 rozcvička bonus, čo chýba pdf  1b. 2019-10-18 14:40:00

Cvičenia 3

Príklad 1 rozcvička, faktoriál pdf  cpp  2b. 2019-10-08 14:40:00
Príklad 2, cifry pdf  cpp  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 3, párne pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 4, vybrané pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00
Príklad 5, usporiadaj pdf  2b. 2019-10-15 13:10:00

Cvičenia 2

Príklad 1 rozcvička, mocniny pdf  1b. 2019-10-01 14:40:00
Príklad 2, nepárne pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 3, štvorec pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 4, štvorec 2 pdf  2b. 2019-10-08 13:10:00
Príklad 5, GCD pdf  3b. 2019-10-08 13:10:00

Cvičenia 1

Príklad 1 rozcvička, súčet pdf  1b. 2019-09-24 14:40:00
Príklad 2, zdražovanie pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 3, kváder pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 4, kladné pdf  1b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 5, menší pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00
Príklad 6, zlomok pdf  2b. 2019-10-01 13:10:00

Domáce úlohy

DÚ 1, Pošty pdf  zip  10b. 2019-10-25 22:00:00
DÚ 2, Fraktál pdf  cpp  10b. 2019-11-11 22:00:00
DÚ 3, Mince pdf  zip  10b. 2019-11-25 22:00:00
DÚ 3, Mince 2 (bonus) pdf  3b. 2019-11-25 22:00:00
DÚ 4, Človeče pdf  zip  10b. 2019-12-13 22:00:00

Pokročilí

DÚ pre pokročilých, rýchlostné txt  0b. 2019-12-20 23:59:00