Cvičenia 11, Príklad 2, vytvor strom

Termín odovzdania 2022-12-13 22:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp