Cvičenia 9, Príklad 3, jazyk

Termín odovzdania 2022-11-29 11:30:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf
Vstupy : priklady.zip