Cvičenia 8, Príklad 3, duplikuj

Termín odovzdania 2022-11-22 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp