Cvičenia 7, Príklad 1, nuly

Termín odovzdania 2022-11-08 13:00:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp