Cvičenia 6, Príklad 2, čísla

Termín odovzdania 2022-11-08 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp
Vstupy : vstupy.zip