Cvičenia 5, Príklad 2, počet

Termín odovzdania 2022-10-25 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Vstupy : vstupy.zip