Cvičenia 4, Príklad 2, rozdiel

Termín odovzdania 2022-10-18 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf