Cvičenia 3, Príklad 3, zlomky

Termín odovzdania 2022-10-11 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra programu : kostra.cpp