Cvičenia 2, Príklad 4, trojuholník

Termín odovzdania 2022-10-04 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf