Cvičenia 1, Príklad 4, kladné

Termín odovzdania 2022-09-27 11:30:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf