Test č. 3 (16. apríla 2024), Úloha č. 2

Termín odovzdania 2024-04-16 11:20:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.zip