Domáce úlohy, Domáca úloha č. 2

Termín odovzdania 2024-04-30 09:50:00, max. počet bodov 7

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra: kostra.zip