Test č. 2 (26. marca 2024), Úloha č. 1

Termín odovzdania 2024-03-26 11:20:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf