Test č. 1 (12. marca 2024), Úloha č. 3

Termín odovzdania 2024-03-12 11:20:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf