Cvičenia 9, Príklad 3, skratky 2, bonus

Termín odovzdania 2023-11-20 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp