Cvičenia 9, Príklad 3, skratky

Termín odovzdania 2023-11-20 22:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp