Cvičenia 9, Príklad 1 rozcvička, vlož

Termín odovzdania 2023-11-14 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp