Cvičenia 8, Príklad 3, matica

Termín odovzdania 2023-11-13 22:00:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp