Cvičenia 8, Príklad 1, riadky

Termín odovzdania 2023-11-13 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp