Cvičenia 6, Príklad 3, slová 2

Termín odovzdania 2023-10-30 22:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf