Cvičenia 6, Príklad 2, slová

Termín odovzdania 2023-10-30 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf