Cvičenia 6, Príklad 1 rozcvička, postupnosti

Termín odovzdania 2023-10-24 16:20:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp