Cvičenia 5, Príklad 6 rozcvička bonus, umocnenie

Termín odovzdania 2023-10-20 14:40:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp