Cvičenia 5, Príklad 4, zdvoj

Termín odovzdania 2023-10-23 22:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp