Cvičenia 5, Príklad 3, palindróm

Termín odovzdania 2023-10-23 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp