Cvičenia 4, Príklad 1 rozcvička, záporné

Termín odovzdania 2023-10-10 16:20:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf