Cvičenia 3, Príklad 4, cifry

Termín odovzdania 2023-10-09 22:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp