Cvičenia 3, Príklad 2, kombinácie

Termín odovzdania 2023-10-09 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp