Cvičenia 3, Príklad 1 rozcvička, faktoriál

Termín odovzdania 2023-10-03 16:20:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp