Cvičenia 2, Príklad 5, obdĺžnik

Termín odovzdania 2023-10-02 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf