Cvičenia 1, Príklad 3, obdĺžnik

Termín odovzdania 2023-09-25 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf