Cvičenia 1, Príklad 2, dátum

Termín odovzdania 2023-09-25 22:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf