Bonusové domáce úlohy, Bonusová domáca úloha č. 2

Termín odovzdania 2023-04-03 14:50:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.zip