Test č. 4 (24. apríla 2023), Úloha č. 2

Termín odovzdania 2023-04-24 16:20:00, max. počet bodov 7

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.zip