Test č. 3 (3. apríla 2023), Úloha č. 3

Termín odovzdania 2023-04-03 16:20:00, max. počet bodov 8

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.zip