Test č. 2 (20. marca 2023), Úloha č. 1

Termín odovzdania 2023-03-20 16:20:00, max. počet bodov 7

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra: kostra.zip