Test č. 2 (20. marca 2023), Úloha č. 2

Termín odovzdania 2023-03-20 16:20:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : ListComparator.java