Test č. 1 (6. marca 2023), Úloha č. 2

Termín odovzdania 2023-03-06 16:20:00, max. počet bodov 7

Zadanie : zadanie.pdf