Tréning na skúšku, Tréning 2b, slová (bonus)

Termín odovzdania 2023-01-08 22:00:00, max. počet bodov 1

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp
Vstupy : vstupy.zip