Tréning na skúšku, Tréning 1a, značky (rozcvička)

Termín odovzdania 2023-01-08 22:00:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf
Vstupy : vstupy.zip