Cvičenia 10, Príklad 3, výrazy

Termín odovzdania 2022-12-06 11:30:00, max. počet bodov 4

Zadanie : zadanie.pdf