Cvičenia 10, Príklad 2, dĺžka

Termín odovzdania 2022-12-06 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp