Cvičenia 10, Príklad 1 rozcvička, výška

Termín odovzdania 2022-11-29 13:00:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp
Vstupy : vstupy.zip