Cvičenia 9, Príklad 2, sucet

Termín odovzdania 2022-11-29 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Vstupy : vstupy.zip