Cvičenia 8, Príklad 1 rozcvička, rozdeľ

Termín odovzdania 2022-11-15 13:00:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp