Cvičenia 7, Príklad 3, zmenšovanie

Termín odovzdania 2022-11-15 11:30:00, max. počet bodov 3

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp
Vstupy : vstupy.zip