Cvičenia 6, Príklad 4 bonus, kaktus 2

Termín odovzdania 2022-11-08 11:30:00, max. počet bodov 2

Zadanie : zadanie.pdf
Kostra : kostra.cpp